U hebt niets in uw winkelwagen.

Canis Alpha webshop

AVG (Privacy)

Privacybeleid

1) Introductie en contactgegevens van de verantwoordelijke

1.1 We zijn blij dat u onze website bezoekt en danken u voor uw interesse. Hieronder informeren wij u over de omgang met uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd.

1.2 De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is Anja Willnauer, CanisAlpha, Europaallee 33, D-67657 Kaiserslautern, Duitsland, Tel.: +49 (0)6322-982290, Fax : +49 (0)3222-3746611, e-mail: post@canisalpha.de. De verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met anderen, beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.

2) Gegevensverzameling bij een bezoek aan onze website

2.1 Als u onze website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. als u zich niet registreert of ons anderszins informatie verstrekt, verzamelen wij alleen gegevens die uw browser naar de siteserver verzendt (zogenaamde "serverlogbestanden"). Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om de website aan u te tonen:

 • Onze bezochte website
 • Datum en tijd op het moment van toegang
 • Hoeveelheid gegevens die in bytes zijn verzonden
 • Bron / referentie van waaruit je naar de pagina bent gekomen
 • Gebruikte browser
 • Besturingssysteem gebruikt
 • Gebruikt IP-adres (mogelijk in anonieme vorm)

De verwerking wordt uitgevoerd in overeenstemming met artikel 6 para. 1 lit. f DSGVO op basis van ons legitieme belang bij het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. Een overdracht of ander gebruik van de gegevens vindt niet plaats. We behouden ons echter het recht voor om de serverlogbestanden achteraf te controleren als er concrete aanwijzingen zijn voor onwettig gebruik.

2.2 Om veiligheidsredenen en om de overdracht van persoonlijke gegevens en andere vertrouwelijke inhoud (bijv. Bestellingen of vragen aan de verantwoordelijke) te beschermen, gebruikt deze website een SSL of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan de tekenreeks "https: //" en het slotsymbool in uw browserregel.

3) cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, gebruiken wij cookies, d.w.z. kleine tekstbestanden die op uw apparaat worden opgeslagen. Sommige van deze cookies worden na het sluiten van de browser automatisch weer verwijderd (zogenaamde "sessiecookies"), sommige van deze cookies blijven langer op uw apparaat staan ​​en stellen u in staat pagina-instellingen op te slaan (zogenaamde "permanente cookies"). In het laatste geval zie je de opslagduur in het overzicht van de cookie-instellingen in je webbrowser.

Als persoonlijke gegevens ook worden verwerkt door individuele cookies die we gebruiken, vindt de verwerking plaats in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. b AVG, hetzij voor de uitvoering van het contract, in overeenstemming met artikel 6 lid 1 lit. met artikel 6 lid 1 lit.f AVG om onze legitieme belangen in de best mogelijke functionaliteit van de website en een klantvriendelijke en effectieve vormgeving van het paginabezoek te waarborgen.

U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte bent van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit.

Houd er rekening mee dat als u geen cookies accepteert, de functionaliteit van onze website mogelijk beperkt is.

4) neem contact met ons op

Wanneer u contact met ons opneemt (bijv. via contactformulier of e-mail), worden persoonsgegevens verwerkt - uitsluitend voor het verwerken en beantwoorden van uw verzoek en alleen voor zover dit nodig is.

De wettelijke basis voor de verwerking van deze gegevens is ons legitieme belang bij het beantwoorden van uw verzoek in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG. Als uw contact gericht is op een contract, is de aanvullende rechtsgrondslag voor verwerking artikel 6, lid 1, onder b), AVG. Uw gegevens worden verwijderd als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat de feiten in kwestie definitief zijn opgehelderd en voor zover er geen wettelijke opslagverplichtingen zijn die dit tegenspreken.

5) Gegevensverwerking bij het openen van een klantaccount

In overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), van de AVG worden persoonlijke gegevens verder verzameld en verwerkt voor zover nodig in elk geval, als u deze aan ons verstrekt bij het openen van een klantaccount. De gegevens die nodig zijn voor het openen van een account vindt u in het invoerscherm van het betreffende formulier op onze website.

Een verwijdering van uw klantaccount is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar het bovenstaande adres van de verantwoordelijke persoon. Nadat uw klantaccount is verwijderd, worden uw gegevens verwijderd, op voorwaarde dat alle gesloten contracten zijn voltooid, er geen wettelijke bewaartermijnen zijn en we geen legitiem belang hebben bij verdere opslag.

6) Gebruik van klantgegevens voor directe reclame

Registratie voor onze e-mailnieuwsbrief

Als u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief, sturen wij u regelmatig informatie over onze aanbiedingen. De enige verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres. Het verstrekken van verdere gegevens is vrijwillig en wordt gebruikt om u persoonlijk te kunnen aanspreken. We gebruiken de zogenaamde dubbele opt-in-procedure voor het verzenden van de nieuwsbrief, die ervoor zorgt dat u de nieuwsbrief alleen ontvangt als u uitdrukkelijk uw toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief heeft bevestigd door op een verificatielink te klikken die naar het opgegeven e-mailadres is verzonden

Door de bevestigingslink te activeren, geeft u ons toestemming voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG. Wij slaan uw door de Internet Service Provider (ISP) ingevoerde IP-adres en de datum en tijd van registratie op om eventueel misbruik van uw e-mailadres op een later tijdstip te kunnen traceren. De gegevens die we verzamelen bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden strikt gebruikt voor het beoogde doel.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief via de daarvoor bestemde link in de nieuwsbrief of door een bericht te sturen naar de hierboven genoemde verantwoordelijke. Nadat u zich heeft afgemeld, wordt uw e-mailadres onmiddellijk uit onze nieuwsbriefverspreidingslijst verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan ​​en waarover informeren wij u in deze verklaring.

7) Gegevensverwerking voor orderverwerking

7.1 Voor zover nodig voor de uitvoering van het contract voor leverings- en betalingsdoeleinden, worden de door ons verzamelde persoonlijke gegevens overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG doorgegeven aan het opdrachtgevende transportbedrijf en de opdrachtgevende kredietinstelling.

Als we u updates verschuldigd zijn voor goederen met digitale elementen of voor digitale producten op basis van een overeenkomstig contract, verwerken we de contactgegevens die u bij de bestelling hebt opgegeven (naam, adres, e-mailadres) om te voldoen aan onze wettelijke informatie-eisen in in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter c AVG persoonlijk met behulp van een geschikt communicatiemiddel (bijvoorbeeld per post of e-mail) over komende updates in de wettelijk bepaalde periode. Uw contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor meldingen over updates die wij verschuldigd zijn en worden door ons alleen voor dit doel verwerkt voor zover nodig voor de respectieve informatie.

Voor het verwerken van uw bestelling werken wij tevens samen met onderstaande dienstverlener(s) die ons geheel of gedeeltelijk ondersteunen bij de uitvoering van gesloten overeenkomsten. Bepaalde persoonsgegevens worden aan deze dienstverleners doorgegeven in overeenstemming met de volgende informatie.

7.2 Doorgifte van persoonsgegevens aan verzendserviceproviders

- DHL

Wij gebruiken de volgende aanbieder als transportdienstverlener: DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, 53113 Bonn, Duitsland

Wij geven uw e-mailadres en/of telefoonnummer conform artikel 6 lid 1 letter a AVG voorafgaand aan de levering van de goederen door aan de aanbieder met het oog op het afstemmen van een leveringsdatum of ter kennisgeving van de levering, op voorwaarde dat u hiervoor tijdens het bestelproces uw uitdrukkelijke toestemming hebben gegeven. Anders geven we alleen de naam van de ontvanger en het afleveradres door aan de aanbieder met het oog op de levering in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b) van de AVG. De gegevens worden alleen doorgegeven als dit nodig is voor de levering van de goederen. In dit geval is het niet mogelijk om de bezorgdatum met de aanbieder of de bezorgmelding vooraf af te stemmen.

De toestemming kan te allen tijde met werking voor de toekomst worden herroepen aan de hierboven genoemde verantwoordelijke persoon of aan de aanbieder.

7.3 Gebruik van betalingsdienstaanbieders (betaaldiensten)

- girale betaling

Op deze website zijn een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder beschikbaar: paydirekt GmbH, Stephanstr. 14-16, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), de betaalgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (o.a. naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling wordt aan hen doorgegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.
- Paypal

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: PayPal (Europe) Sarl et Cie, SCA, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooruit betaalt, worden de betaalgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (o.a. naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) alsmede informatie over de inhoud van uw bestelling overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), AVG doorgegeven. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.

Als u kiest voor een betaalmethode waarbij wij vooraf betalen, wordt u ook gevraagd om bepaalde persoonsgegevens te verstrekken (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer , gegevens indien van toepassing) tijdens het bestelproces een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van uw solvabiliteit in dergelijke gevallen te waarborgen, geven wij deze gegevens door aan de aanbieder voor een kredietcontrole in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f), AVG. Aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (bijvoorbeeld winkelwagen, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingshistorie) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht aan ons of aan de aanbieder te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.
- Streep

Een of meer online betaalmethoden van de volgende aanbieder zijn beschikbaar op deze website: Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Ierland

Als u bij de aanbieder een betaalmethode kiest waarbij u vooraf betaalt (bijv. creditcardbetaling), de betaalgegevens die u tijdens het bestelproces heeft opgegeven (o.a. naam, adres, bank- en betaalkaartgegevens, valuta en transactienummer) en informatie over de inhoud van uw bestelling wordt aan hen doorgegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder b), AVG. In dit geval worden uw gegevens alleen doorgegeven ten behoeve van de betalingsafwikkeling met de aanbieder en alleen voor zover dit noodzakelijk is.

Als u een betaalmethode kiest waarbij de aanbieder een voorschot betaalt (bijvoorbeeld factuur of aankoop op afbetaling of automatische incasso), wordt u ook gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens in te voeren (voor- en achternaam, straat, huisnummer, postcode, plaats , geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, eventueel gegevens over een alternatief betaalmiddel).

Om ons legitieme belang bij het bepalen van de solvabiliteit van onze klanten te waarborgen, geven wij deze gegevens door aan de aanbieder voor een kredietcontrole in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder f) AVG. Aan de hand van de door u verstrekte persoonsgegevens en andere gegevens (bijvoorbeeld winkelwagen, factuurbedrag, bestelhistorie, betalingshistorie) controleert de aanbieder of de door u gekozen betalingsmogelijkheid kan worden verleend met betrekking tot betalings- en/of debiteurenrisico's.

Het kredietrapport kan waarschijnlijkheidswaarden (zogenaamde scorewaarden) bevatten. Voor zover scorewaarden zijn opgenomen in het resultaat van het kredietrapport, zijn deze gebaseerd op een wetenschappelijk erkend wiskundig-statistisch proces. Bij de berekening van de scorewaarden worden onder andere, maar niet uitsluitend, adresgegevens meegenomen.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen deze verwerking van uw gegevens door een bericht aan ons of aan de aanbieder te sturen. De aanbieder kan echter nog steeds het recht hebben om uw persoonlijke gegevens te verwerken als dit nodig is voor contractuele betalingsverwerking.

8) rechten van de betrokken persoon

8.1 De toepasselijke gegevensbeschermingswet verleent u de volgende rechten van betrokkenen (informatie- en interventierechten) jegens de verantwoordelijke met betrekking tot de verwerking van uw persoonlijke gegevens, waarbij wordt verwezen naar de rechtsgrond die voor de respectieve uitoefening wordt genoemd vereisten:

 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 15 AVG;
 • Recht op rectificatie in overeenstemming met artikel 16 AVG;
 • Recht op verwijdering in overeenstemming met artikel 17 AVG;
 • Recht op beperking van de verwerking in overeenstemming met artikel 18 AVG;
 • Recht op informatie in overeenstemming met artikel 19 AVG;
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20 AVG;
 • Recht om de gegeven toestemming in te trekken in overeenstemming met artikel 7, lid 3 AVG;
 • Recht om te klagen in overeenstemming met artikel 77 AVG.

8.2 RECHT OP DOEL

ALS WE IN EEN BELANG VOOR UW PERSOONLIJKE GEGEVENS Door onze zwaarwichtig belang IN PROCES, U HET RECHT OP EEN TERM, om redenen die voortvloeien uit het getoonde situatie TEGEN DE VERWERKING CONFLICT MET werking voor de toekomst beroep.

MAAK het gebruiksrecht, we stoppen met het verwerken van de gegevens data. Finishing BLIJFT MAAR dat gereserveerd is tijdens WE VERPLICHTE BESCHERMING goede doelen voor verwerking hun interesses, fundamentele rechten en vrijheden van wegen of indien de verwerking van de handhaving, de uitoefening of de verdediging van juridische claims DIENT bewijzen.

Zijn uw persoonsgegevens die worden verwerkt door ons aan Mail Direct GEBRUIK VAN HET RECHT, TE ALLEN TIJDE TEGEN verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens dat is onderworpen KLAAR IN DE ZIN VAN dergelijke reclame beroep. U KUNT OPPOSITIE zoals hierboven beschreven uit te oefenen.

GEBRUIK VAN UW RAMPENRECHT, WIJ BEËINDIGEN DE VERWERKING VAN DE BETROKKEN GEGEVENS VOOR DIRECTE AANVAARDING.

9) Duur van opslag van persoonlijke gegevens

De duur van de opslag van persoonlijke gegevens is gebaseerd op de respectieve wettelijke basis, het doel van de verwerking en - indien van toepassing - aanvullend op de respectieve wettelijke bewaarperiode (bijvoorbeeld commerciële en fiscale bewaartermijnen).

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van een uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van de AVG worden de betreffende gegevens opgeslagen totdat u uw toestemming intrekt.

Er zijn wettelijke bewaartermijnen voor gegevens die, in het kader van wettelijke of soortgelijke verplichtingen, zijn gebaseerd op artikel 6 para. 1 lit. b DSGVO worden verwerkt, deze gegevens worden routinematig verwijderd na het verstrijken van de bewaartermijn, op voorwaarde dat zij niet langer aan het contract of contractbesprekingen noodzakelijk na te komen en / of aanhoudt onze kant geen wettig belang bij de verdere opslag.

Bij de verwerking van persoonsgegevens op basis van artikel 6 lid 1 letter f AVG worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar overeenkomstig artikel 21 lid 1 AVG uitoefent, tenzij wij dwingende, beschermingswaardige redenen kunnen aantonen dat de verwerking zwaarder weegt dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

Bij de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van directe reclame op basis van artikel 6, lid 1, onder f), AVG, worden deze gegevens opgeslagen totdat u uw recht van bezwaar uit hoofde van artikel 21, lid 2, AVG uitoefent.

Tenzij anders vermeld in de andere informatie in deze Verklaring over specifieke verwerkingssituaties, worden opgeslagen persoonlijke gegevens gewist als ze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

Loading ...
Even geduld aub …